Den globala bemanningsbranschen omfattar tjänster såsom tillfälligt och bemanningsföretag och rekrytering. Detta är en fragmenterad bransch med ca. 67.500 bemanningsföretag. Globalt genererade denna industri intäkter motsvarande 2000 miljarder svenska kronor under 2006. Sen dess har branschen också växt.

Då bemanningsbranschen jobbar med just jobb är den starkt påverkad av konjunkturer. Som den övriga ekonomin följer detta konjunkturcyklerna – där företag kan tvingas till nedskärningar, och det finns färre jobb för bemanningsföretagen att fylla.

Med majoriteten av nyutexaminerade kommer ut av högskolor och universitet, bemanningsföretagen har ett stabilt rykte på arbetsmarknaden, och blir ofta ett första steg. Tillfälliga konsulter är oftast de första att skäras ned vid en ekonomisk vändning, men också den första att anställas igen. En viktig orsak till ökningen av personaluthyrning på marknaden är på grund av den flexibilitet alternativet innebär.

Vissa menar även att produktiviteten är en faktor som påverkar bemanning. Då företag löpande arbetar med produktivitetsökningar, försöker företagen alltid göra mer med mindre eller samma arbetskraft .

Branschen förlitar sig mer på mänskliga resurser än kapitalresurser. Detta är dock inte ett fält med många naturliga vallgravar. Analytiker menar att det inte finns några inlåsningseffekter som det är i vissa andra företagstjänster då kunder kan lika enkelt byta till en konkurrent. Vidare hävdar dessa att den enda sanna konkurrensfördelen att vinna här är rykte, som bekant tar lång tid att bygga upp.