Ett skifte från gammalt till nytt

I Sverige har branschen jobbat hårt på att byta ut äldre varianter av terminaler där så kallad skimning varit lättare. Den äldre tekniken baserades på magnetremsan, medan nya varianter använder den betydligt säkrare chiptekniken. Svensk Handels projekt syftade till att byta ut de äldre varianterna för att öka säkerheten. Nu är det några år sedan, och min uppfattning är att de gamla varianterna inte förekommer i någon större utsträckning – vilket är ett gott betyg.

Förtroendet för betalningslösningen är A och O

Sverige är ett land vars invånare gärna lämnar kontanterna hemma (och betalar med kort), så att bygga förtroende för betalningstekniken ligger självklart i Svensk Handels – och varenda företagares intresse. Det är en intressant utveckling, och antalet kontantuttag minskade med cirka 30% mellan 2000-2010. Personligen trodde jag att siffran skulle vara högre eftersom man numera hittar kortterminaler överallt. Jämför man med Tyskland, där den gamla devisen “cash is king” fortfarande gäller – har vi ändå kommit väldigt långt i Sverige.

Förtroende genom säkerhet

I dessa tider när det pratas mycket om säkerhet, integritet och nya spännande valutor och betalningssätt kan man fråga sig vad som är det viktigaste på lång sikt. Många pekar mot säkerheten, och tryggheten att enkelt och smidigt kunna betala överallt. Jag ser det som två komponenter; att betalningen går igenom (att allt fungerar), samt att mina pengar är trygga (säkerheten).

Hur säkerställs då detta? Exempelvis kikar vi närmre på kortterminalerfrån ett av Sveriges ledande företag inom området. För att säkerställa dessa kriterier så jobbar de aktivt med att hålla uppsatta standarder som t.ex. EMV och PCI DSS – som är kortbetalningsbranschens regelverk och rekommendationer. Förhållningsreglerna för dessa två säkerhetsstandarder kommer bl.a. från VISA och Mastercard, som är jättar i sammanhanget. Genom att ta säkerhet på allvar och dessutom lägga resurser på IT-system som säkerställer en avbrottsfri drift gör att de ovan nämnda kriterierna uppfylls.

Vi tar kortet för givet

För att summera så kan jag säga att få människor, inklusive jag själv, funderar på dessa frågor på daglig basis. Varför då?

För att det fungerar. Så länge allt fungerar smidigt så finns det ingen anledning att fundera så mycket kring dessa frågor. Det tycker jag ger ett gott betyg till. Det enda jag oroar mig för är att mitt bankkort på något sätt ska gå sönder rent fysiskt. Tekniken litar jag på till fullo.