I dagens samhälle är miljö ofta en central del av beslutsprocessen för konsumenter. För just tvättmedel blir allergifrågan allt viktigare i takt med att vi tar större hänsyn till individens behov – och att utbudet av dessa varor ökar. Miljö- och allergimärkningar och tester underlättar för oss när vi ska välja vad vi bär hem från affären. Det finns dock aspekter som man själv måste efterforska, som ofta inte lyfts fram.

Att välja ett tvättmedel utan fosfat hjälper till att begränsa mängden fosfor som når naturen. I sin tur orsakar dessa utsläpp övergödning och andra miljöproblem. Detta är ett klokt och medvetet drag som kommer ha framtida effekter för dig själv och dina barn- och barnbarn.

En annan mindre känd ingrediens är zeolit, som många tillverkare tillsätter i sina produkter, är en grupp aluminiumsilikater som både finns naturligt och tillverkas i labbet. Kortfattat används det för att göra hårt och kalkrikt vatten mjukare. Problemet som många upptäcker är att dessa ämnen inte inte bara gör vattnet mjukare, utan även resulterar i att luften hemma blir dammigare. Men hur kommer det sig egentligen?

Forskare i Lund menar att zeoliter i tvättmedel kan göra luften fem till hundra(!) gånger dammigare. För mig var detta förbluffande, och jag skulle inte associerat tvätt eller tvättmedel med damm. Men varför dammar det? Jo – dagens miljövänliga och lågvattenförbrukande tvättmaskiner lyckas inte skölja ur partikelresterna som blir kvar av zeoliterna. Besvärligt säger jag – och kommer definitivt fortsätta med fosfor- och zeolitfritt just på grund av dammet – men självklart också för miljön.